Laatste lezing in Keulen

Op dinsdag 28 maart vindt de laatste lezing dit jaar over ‘Dit is mijn hof’ plaats aan de universiteit van Keulen. Het einde van een lange reeks lezingen, met vaak erg emotionele reacties, en soms hevig debat. De ene keer in een theater in Amsterdam, dan op de campus van een universiteit, dan in een schuur in de Kempen. Veel mensen boden niet alleen een intens luisterend oor aan, maar ook eigen ervaringen en inzichten, vaak vergezeld van brieven, foto’s, documenten en boeken. Waarvoor dank. Uit een recente Duitse recensie: “Het sterven van het boerenleven is niet alleen een Belgisch fenomeen maar grijpt in heel West-Europa om zich heen. Chris de Stoop beschrijft dat proces indringend en klaagt aan dat dit sterven door de samenleving helemaal niet als een sociaal drama wordt ervaren”.