Le Monde: ‘een gevoelig verhaal’

Schrijfster Isabelle Spaak, die in haar eigen familie moord en zelfmoord van nabij meemaakte, gaat dieper in op ‘Het boek Daniel’ in Le Figaro Littéraire. De foto bij het artikel toont de heropgebouwde vierkantshoeve van oom Daniel, door de nieuwe eigenaars ingericht als paardenpension, met op het binnenhof een kleine ‘expo’ van zijn oude landbouwmachines. Isabelle Spaak: “Een ontroerend en waargebeurd verhaal van twee volkomen tegengestelde universums ; dat van zijn weinig gekende oom en dat van de jonge moordenaars. Hoe en waarom koos oom Daniel voor een leven in de marge? Wie zijn die jongeren? En wie is hij, de auteur, die zich zelf ook heeft teruggetrokken en die kiest voor de eenzaamheid van het schrijven en het getsjilp van de mezen?”

Ook de kwaliteitskrant Le Monde komt nog uitgebreid terug op ‘Het boek Daniel’ : “In een onderzoek naar de moord op een oude oom peilt Chris De Stoop de ellende van gewone jongens die snakken naar geld en verkent hij een rurale wereld die in verval is. De Stoop naait een gevoelig verhaal aan elkaar. Hij zoekt geen excuses voor de feiten vanuit een naïef humanisme, maar probeert ze te begrijpen. Even gedocumenteerd als een proefschrift, maar meer aangrijpend dan de zoveelste studie, is ‘Le Livre de Daniel’ ook een mausoleum voor de nagedachtenis van een man die, zowel levend als dood, vooral een slachtoffer van de onverschilligheid was…”

Lees hier: Le Monde