Oeuvreprijs voor onderzoeksjournalistiek

Een oeuvreprijs, die krijg je toch als je volgens de jury al een dagje ouder wordt? Als je werk bijna erop zit? Quod non. Desalniettemin heeft het de VVOJ-jury in Amsterdam behaagd de Oeuvreprijs voor onderzoeksjournalistiek toe te kennen met deze motivatie: “Chris de Stoop vatte zijn journalistiek werk zelf samen als: ‘Verhalen, verhalen, verhalen. Soms als onderzoeksjournalist, vaak als vlieg op de muur. Maar altijd buiten op het terrein, de akker waar je de mooiste verhalen kon oogsten.’ Die samenvatting staat in het boek ‘Ex-reporter’, waarmee hij afscheid nam van de journalistiek omdat het altijd sneller, sensationeler en goedkoper moest. Die aanklacht verdiende vijf jaar geleden meer aandacht dan ze kreeg, vooral omdat ze kwam van iemand die al alles bewezen had – in zijn meer dan duizend artikels in het weekblad Knack en veertien boeken die het publiek geschokt, wetten veranderd, parlementaire agenda’s bepaald en een vorst tot tranen toe bewogen hadden. En belangrijker, zou De Stoop zelf zeggen: ze hadden de mensen die vermalen worden door de powers that be hun eigen verhaal, hun eigen waardigheid en hun eigen rechten teruggegeven. Getuige ook ‘Het boek Daniel’, zijn nieuwste boek.”
De prijs wordt op 11 juni in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam uitgereikt. De laudatio wordt uitgesproken door voormalig hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert. Lees hier het hele juryverslag: VVOJ