Omslag met mesthoop

Misschien wel het eerste boek ter wereld met een mesthoop op het omslag: ‘Ceci est ma ferme’, de Franse vertaling van ‘Dit is mijn hof’, nu de inzet van de Rentrée Littéraire voor Editions Bourgois in Parijs. De eerste recensies klinken positief. Onder meer vier sterren in L’Echo van Sophie Creuz: “Zijn broer, zijn moeder, alle partijen spelen een rol in dit heerlijke, rigoureuze en hartverscheurende verhaal”. En L’Alsace schrijft: “Zoals John Steinbeck de wanhoop van de Amerikaanse boeren beschreef in ‘De druiven der gramschap’, zo brengt Chris de Stoop een laatste hommage aan zijn wortels. Aan de zijnen. Deze drama’s leveren in elk geval grote literatuur op.”