‘Mensen zonder geschiedenis’

Er is weinig aandacht en weinig waardering voor de kleine radertjes die de grote machine van de samenleving mee laten draaien. Dat lijkt ook de mening van De Groene Amsterdammer die een bespreking brengt van ‘Het boek Daniel’ (‘een mooie, indringende documentaire’). Het weekblad merkt op: ‘Oom Daniel was ontmenselijkt door die jongerenbende die hem vermoordde, maar ook de gemeenschap sloot hem buiten. Het politierapport en twee buren gebruiken de uitdrukking ‘een man zonder geschiedenis’. Een lege biografie. “Kennelijk vonden ze zijn leven niets bijzonders, hij bestierde alleen maar het boerenbedrijf en verzorgde levenslang zijn zieke, gehandicapte broer. Kennelijk interesseerde het hen geen fluit hoe dat leven was gelopen. Wat hem bewoog en bezighield. Wat de geschiedenis was van een man zonder geschiedenis…”‘
(Foto: Daniel, links, met z’n zieke broertje Michel)
Hier het artikel: De Groene Amsterdammer