Verticale verbondenheid

Veel aandacht voor ‘Het boek Daniel’ in De Standaard (“een schitterend boek”). De krant gaat vandaag op reportage in het boerendorp waar oom Daniel geleefd heeft en gestorven is na een roofoverval. “Schrijver Chris de Stoop heeft me meegenomen naar het graf van Daniel Maroy. Tussen een half dozijn houten kruisjes van arme stakkers heeft Daniel als enige een marmeren grafsteen. Onder de sterfdatum staat een simpele zin: une vie rustique, une mort tragique/een landelijk leven, een dramatische dood. De Stoop zorgde vorig jaar dat de steen er kwam. ‘Ik moest iets hebben waardoor mensen stil blijven staan bij zijn lot. De wonde kan genezen, maar het litteken blijft zichtbaar.'”
En verder: “Daniel had misschien weinig sociale contacten op horizontaal vlak, maar de verticale verbondenheid is ook belangrijk: die met je ouders, je voorvaderen, de oude familieboerderij. Hij had een band met de grond die bijna niemand van ons zich nog kan inbeelden. Wie van onze jongeren kan zich nog een leven voorstellen dat volledig samenvalt met een godvergeten boerenbedrijf? Die verticale verbondenheid is bijna even belangrijk als de horizontale, maar die zijn we voor een groot stuk verloren…”
Ook een ontroerend stuk in het webmagazine DeWereldMorgen. Lees hier: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/09/16/traditie-maar-nog-veel-meer-tragedie/